ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ :

ตึกสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ๒๐๐ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

โทรศัพท์ :

๐๒ ๕๘๓ ๔๐๔๙

โทรศัพท์สายใน :

ส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล     : ๔๕๙

     – ฝ่ายวิจัยและพัฒนา         : ๓๑๘

     – ฝ่ายทดสอบเครื่องจักรกล : ๔๖๐

     – ฝ่ายวิชาการ                  : ๔๖๐