สำนักเครื่องจักรกลติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชุมพร

Print
Category: คลังรูปภาพ
Published Date Written by faii