ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จังหวัดสุพรรณบุรี

Print
Category: คลังรูปภาพ
Published Date Written by faii

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  สำนักเครื่องจักรกลมอบหมายให้ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำและส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 3 ลบ.ม/วินาที จำนวน 6 เครื่องแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2560  ที่ ปตร.บางยี่หน หมู่ 1  ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งเจ้าเจ็ดช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัย