ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๑ นำอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลืออุทกภัยที่จังหวัดชุมพร

Print
Category: คลังรูปภาพ
Published Date Written by faii

ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 1 นำอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลืออุทกภัยที่จังหวัดชุมพร