01
01
Image © Image ©
02
02
Image © Image ©
03
03
Image © Image ©
04
04
Image © Image ©

นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ จังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่ออุ

Print
Category: ข่าวและกิจกรรม
Published Date Written by Super User

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน มอบหมายให้ นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ จังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค ในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Submersible pump) ขนาด 0.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Submersible pump) ขนาด 0.3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Submersible pump) ขนาด 0.2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นทั้งหมด 6 เครื่อง
บริเวณเขื่อนวังยาง ตำบลำชี อำเภอเมืองฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำ ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดังกล่าวสามารถสูบน้ำได้ปริมาณ 174,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวัน โดยมีเป้าหมายการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องใน 45 วัน จะสามารถสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่ได้ 6.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าเขื่อนวังยางให้ได้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ลดการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ปัจจุบันสามรถระบายน้ำได้วันละ 0.55 ล้าน ลบ.ม. ลดลงเหลือ 0.50 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งจะทำให้ประหยัดน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ได้ประมาณ 6 ล้าน ลบ.ม. เป็นการสร้างมั่นคงของการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค ตลอดฤดูแล้ง ปัจจุบันสูบได้สะสมรวม 3,119,760 ลบ.ม. คิดเป็น 52.00 เปอร์เซ็นต์ จากยอดรวมทั้งหมด 6,000,000 ลบ.ม.

 

Copyright 2011 นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ จังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่ออุ. ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free