สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

สำนักเครื่องจักรกล 4.0

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน

สารจาก CKO

      ” การจัดการความรู้ของสำนักเครื่องจักรกล มุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถจัดการความรู้และนำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมคิด ร่วมสร้าง ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน “

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม CKO
KM

ข่าวประชาสัมพันธ์​

ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดนครปฐม
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกลดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดพัทลุง
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดนครนายก
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกลดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกลดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาในเขตจังหวัดพิจิตร และจังหวัดสระบุรี
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ »
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนการเหลื่อมเวลาการทำงาน และแผนการทำงานจากบ้านและการตั้งศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ (COVID-19) ของสำนัก/กอง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร

ขอส่งสำเนาบันทึกซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเช่าเครื่องจักรกล

ขอส่งสำเนาบันทึกซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเช่าเครื่องจักรกล

คลังความรู้และคู่มือปฏิบัติงาน

ความรู้เผยแพร่

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกว้านบานระบาย
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบตามมาตรฐานและข้อกำหนด เพื่อให้งานมีคุณภาพ
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานสูบน้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือกลภายในโรงงาน
รายละเอียด

สำนักเครื่องจักรกล

เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ

สคก 4.0

Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม….
รายละเอียด

สารสนเทศ และ E-service

ค้นหา

Google ในสำนักฯ

 

ผลการดำเนินงานปี 2564

0
การผลิตอุปกรณ์บังคับน้ำ(งาน)
0
การออกแบบและสเปคเครื่องจักรกล(งาน)
0
การออกแบบและสเปคระบบไฟฟ้า(งาน)
0
ปริมาณงานขุดลอก (ลบ.ม.)
0
ปริมาณงานกำจัดวัชพืช (ตัน)
0
ปริมาณงานก่อสร้างงานดิน (ลบ.ม.)
0
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเกษตรกร(เครื่อง)

Facebook Fan Page

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม
ผส.คก.

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ

การปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

E-service

s2

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักเครื่องจักรกลระดับใด

View Results

Loading ... Loading ...

เว็บลิงค์ (Web Link)

สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

สำนักเครื่องจักรกล มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ

สถิติผู้เยี่ยมชม

011957
Users Today : 22
Users Yesterday : 19
This Month : 41
This Year : 6507
Total Users : 11957
Views Today : 85
Total views : 42439
Who's Online : 1

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

เราคือ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์

E-mail : Jetsadaporn54@gmail.com
Tel.0-2583-8406