ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          ในอดีตสายงานเครื่องกลประกอบด้วย 4 ส่วน คือ กองเครื่องจักรกลงานดิน กองวิศวกรรมเครื่องกล กองยานพาหนะและขนส่ง กองปฏิบัติการและสื่อสาร มีหน้าที่สนับสนุนการก่อสร้างและบำรุงรักษาเขื่อน  คลองและระบบชลประทาน ฯลฯ สำหรับสำนักงานชลประทานในภูมิภาค ในปี พ.ศ. พ.ศ. 2542 กองเครื่องจักรกลงานดินและกองวิศวกรรมเครื่องกลรวมกันเป็นสำนักเครื่องจักรกล ต่อมาในปี พ.ศ. พ.ศ. 2545 กองยานพาหนะและขนส่ง กองปฏิบัติการและสื่อสาร กองโรงงานรวมเป็นสำนักเครื่องจักรกล ต่อมาย้ายกองสื่อสารไปอยู่ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในปัจจุบันสำนักเครื่องจักรกล แบ่งออกเป็น 13 ส่วน และ 1 ฝ่าย ดังนี้

  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  2. ส่วนวิศวกรรม
  3.  ส่วนโรงงาน
  4.  ส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล
  5.  ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า
  6.  ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ
  7.  ส่วนยานพาหนะและขนส่ง
  8.  ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1-7
สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

สำนักเครื่องจักรกล มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ

สถิติผู้เยี่ยมชม

011956
Users Today : 21
Users Yesterday : 19
This Month : 40
This Year : 6506
Total Users : 11956
Views Today : 79
Total views : 42433
Who's Online : 1

Copyright © 2020 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
200 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เราคือ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์

E-mail : Jetsadaporn54@gmail.com
Tel.0-2583-8406