สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดลพบุรี

                         เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายณรงค์ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสกล ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5 และเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค จำนวน 2 ชุด เข้ากำจัดวัชพืชประเภทหยั่งรากลึก เช่น ต้นไมยราบยักษ์ และมีหญ้าขนขึ้นหนาแน่นบริเวณคลอง 8 ซ้าย ในพื้นที่ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แพร่กระจายอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้น้ำเกิดการไหลผ่านไม่สะดวก และสร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 25,000 ตัน ซึ่งได้กำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 8,700 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน สิงหาคม 2564
                       ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ได้กำชับส่วนบริหารเครื่องจักรกลทุกแห่ง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีวัชพืชไหลเพิ่มเข้ามาสะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความหนาแน่นของวัชพืชนั้นเพิ่มขึ้น จึงได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้แก่ประชาชน และป้องกันปัญหาจากการมีสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน โดยเร็วที่สุด และสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา