สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดปทุมธานี

                    วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายณรงค์ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสกล ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5 และเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด เข้ากำจัดวัชพืชประเภทหยั่งรากลึก เช่น ต้นไมยราบยักษ์ และมีหญ้าขนขึ้นหนาแน่นบริเวณคลอง 1 ซ้าย-7 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ในพื้นที่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีวัชพืชสะสมบริเวณริมคลองและมีสิ่งกีดขวางทางน้ำทำให้คลองตื้นเขิน และทำให้น้ำไหลไม่สะดวก สร้างความลำบากแก่ประชาชนและเกษตรกร มีวัชพืชสะสมประมาณ 4,000 ตัน ซึ่งได้กำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 3,000 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน กรกฏาคม 2564
                     และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ได้มอบหมายนายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 พร้อมด้วย นายอดุลย์ เต๊ะแห หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ได้นำเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 2 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองส่งน้ำ 8 ซ้าย ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 8,250 ตัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
                    ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ได้กำชับส่วนบริหารเครื่องจักรกลทุกแห่ง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีวัชพืชไหลเพิ่มเข้ามาสะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความหนาแน่นของวัชพืชนั้นเพิ่มขึ้น จึงได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้แก่ประชาชน และป้องกันปัญหาจากการมีสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน โดยเร็วที่สุด และสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา