สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดนครปฐม

                    วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 พร้อมด้วย นายอดุลย์ เต๊ะแห หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ได้นำเรือกำจัดวัชพืชแบบแบ็คโฮลงโป๊ะ จำนวน 2 ลำ เรือกำจัดวัชพืช ชนิดตัดเก็บ จำนวน 1 ลำ และเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล คาดว่าจะแล้วภายในเดือน กรกฏาคม 2564
                ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ได้กำชับส่วนบริหารเครื่องจักรกลทุกแห่ง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีวัชพืชไหลเพิ่มเข้ามาสะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความหนาแน่นของวัชพืชนั้นเพิ่มขึ้น จึงได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้แก่ประชาชน และป้องกันปัญหาจากการมีสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน โดยเร็วที่สุด และสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา