กรมชลฯ เร่งสูบน้ำช่วยภัยแล้งปทุมธานีและนครศรีธรรมราช

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 (จังหวัดอยุธยา) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 1 เครื่อง บริเวณคลองระพีพัฒน์ หมู่ 8 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยสูบน้ำจากคลองระพีพัฒน์เพื่อส่งไปยังคลองซอยจุด สามารถสูบน้ำได้วันละ 23,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งทางการเกษตร นาข้าว พืชสวน พืชไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่

ในวันเดียว นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 4 (จังหวัดสงขลา) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 3 เครื่อง บริเวณคลองบางแก้ว บ้านบางอ้ายเสือ หมู่ 1 (จำนวน 1 เครื่อง) และบริเวณคลองการะเกด บ้านพระหัก หมู่ 2 (จำนวน 2 เครื่อง) ตำบลการะเกด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โดยสูบน้ำจากคลองบางแก้วและคลองการะเกดส่งไปยังคลองซอย สามารถสูบน้ำได้วันละ 71,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งทางการเกษตร นาข้าว พืชสวน พืชไร่พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ และดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 1 เครื่อง บริเวณคลองชะเมา หมู่ 2 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โดยสูบน้ำจากคลองแดนเพื่อส่งไปยังคลองซอยจุด สามารถสูบน้ำได้วันละ 23,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งทางการเกษตร นาข้าว พืชสวน พืชไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 1,100 ไร่ ทั้งนี้สำนักเครื่องจักรกลได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลอื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน

ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้เปิดเผยว่า สำนักเครื่องจักรกลได้เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ด้านภัยแล้งในหลายพื้นที่ ได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถเครน รวมถึงรถบรรทุกน้ำไว้เตรียมพร้อมสำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่งผู้ที่เดือดร้อนประสบภัยแล้ง สามารถโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา