สำนักเครื่องจักรกล ส่ง รถขุดไฮดรอลิคแบบลงโป๊ะเก็บวัชพืชและผักตบชวา ในฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของ ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดยได้นำเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองขวางเปร็ง ชวดพร้าว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 17,400 ตัน ดำเนินการแล้ว 6% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2564

ในวันเดียวกันนี้ นายสุพิศยังได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดยได้เข้าเปิดทางน้ำ ได้นำเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาภัยอันเนื่องมาจากน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ผักตบชวาแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวา คลองเนื่องเขต ตำบลคลองเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยนุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 23,510 ตัน โดยขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% และได้นำเรือกำจัดวัชพืชชนิดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองชายทะเล ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 14,000 ตัน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้เปิดเผยว่าได้เร่งดำเนินการเก็บวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาให้เสร็จโดยเร็วเพื่อป้องกันปัญหาจากการมีสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของประขาชน พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำเพื่อระบายน้ำใช้ในการผลักดันน้ำเค็มที่กำลังรุกขึ้นสูงในขณะนี้