สำนักเครื่องจักรกล เร่งสูบน้ำช่วยภัยแล้งในสุราษฏ์ธานี สตูล และนครศรีธรรมราช

สำนักเครื่องจักรกล เร่งสูบน้ำช่วยภัยแล้งในสุราษฏ์ธานี สตูล และนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำของ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 4 (จังหวัดสงขลา) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว(0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 1 เครื่อง บริเวณคลองพุมดวงบ้านตาขุน หมู่5 ตำบลเขาวงอำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตพื้นที่โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีสำนักงานชลประทานที่ 15 โดยสูบน้ำจากคลองพุมดวงส่งไปยังคลองซอยสามารถสูบน้ำได้วันละ 23,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งทางการเกษตรนาข้าว พืชสวนพืชไร่พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ และดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว(0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 1 เครื่อง บริเวณคลองมาจังตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตพื้นที่โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โดยสูบน้ำจากคลองมาจังส่งไปยังคลองซอยสามารถสูบน้ำได้วันละ 23,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งทางการเกษตรนาข้าว พืชสวนพืชไร่พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ และดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 และ12 นิ้ว (0.15 และ 0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 4 เครื่อง บริเวณคลองแดน หมู่ 3 และ 7 ตำบลชะเมา (ติดตั้งเครื่อง 12 นิ้ว จำนวน3 เครื่อง) อำเภอปากพนัง และ หมู่ 3 ตำบลท้ายสำเภา (ติดตั้งเครื่อง 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง) อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โดยสูบน้ำจากคลองแดนเพื่อส่งไปยังคลองซอยจุดต่างๆ สามารถสูบน้ำได้วันละ 81,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งทางการเกษตรนาข้าว พืชสวนพืชไร่พื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่

ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้กล่าวว่า สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ด้านภัยแล้งในหลายพื้นที่ ได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถเครน รวมถึงรถบรรทุกน้ำไว้เตรียมพร้อมสำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่งผู้ที่เดือดร้อนประสบภัยแล้ง สามารถโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา