สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เร่งสูบน้ำช่วยภัยแล้งนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง

สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เร่งสูบน้ำช่วยภัยแล้งนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำของ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 4 (จังหวัดสงขลา) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฮดรอลิคขนาด 24 นิ้ว(1.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 1 เครื่องบริเวณคลองแดนหมู่ 1 ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โดยสูบน้ำจากคลองแดนเพื่อยกระดับน้ำในคลองแดนเพื่อลดค่าความเค็มของน้ำสามารถสูบน้ำได้วันละ 79,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งลดค่าความของน้ำจากสภาวะภัยแล้ง พื้นที่รับประโยชน์ 600 ครัวเรือน และยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 2 เครื่อง บริเวณคลองแดน หมู่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โดยสูบน้ำจากคลองแดนเพื่อส่งไปยังคลองซอยจุดต่างๆ สามารถสูบน้ำได้วันละ 47,500 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งทางการเกษตรนาข้าว พืชสวนพืชไร่พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ และพร้อมกันนี้ก็ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องบริเวณคลองใหม่สุรินทร์ (ติดตั้งหมู่บ้านละ 1 เครื่อง) บ้านตาขุนหมู่ 4 และ 12 ตำบลเชียรเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณคลองค้อ (ติดตั้ง 1 เครื่อง) บ้านหัวสวน หมู่ 7 ตำบลเกาะทวดอำเภอ ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างสำนักงานชลประทานที่ 15 โดยสูบน้ำจากคลองใหม่สุรินทร์และคลองค้อ เพื่อยกระดับน้ำส่งไปยังคลองซอยจุดต่างๆ โดยสามารถสูบน้ำได้วันละ 71,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งทางการเกษตรนาข้าว พืชสวนพืชไร่พื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่
ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้กล่าวว่า สำนักเครื่องจักรกล ได้เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ด้านภัยแล้งในหลายพื้นที่ ได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถเครน รวมถึงรถบรรทุกน้ำไว้เตรียมพร้อมสำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่