สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

                 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้นายณรงค์ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด เข้ากำจัดวัชพืชหยั่งรากลึก เช่น ต้นไมยราบน้ำ หญ้าปล้อง ต้นโสน เป็นต้น ขึ้นหนาแน่นบริเวณคลองชัยนาท-อยุธยา ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซึ่งทำให้น้ำไหลไม่สะดวก สร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 33,262 ตัน ซึ่งได้กำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน มีนาคม 2564
                 และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค แบบลงโป๊ะ จำนวน 1 ชุด เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีน เหนือประตูระบายน้ำท่าโบสถ์ ในเขตพื้นที่ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีวัชพืชไหลเข้ามาสะสมหนาแน่น ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และสร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 15,000 ตัน ซึ่งได้กำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 3,000 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564
                 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จะเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ และเป็นการบำรุงรักษาคลองชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ