สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เร่งกำจัดวัชพืช และผักตบชวาลุ่มน้ำภาคกลาง

                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้มอบหมายให้ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 โดยฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5 ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร เข้าเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท แบ๊คโฮลงโป๊ะ จำนวน 2 ชุดเข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำนครนายก เขตโครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 ในพื้นที่ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งมี วัชพืชประเภทผักตบชวา แพร่กระจายอยู่อย่างหนาแน่นทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และสร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 35,840 ตัน ซึ่งได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 500 ตันโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 นี้
                    ในวันเดียวกัน ได้สั่งการให้ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ส่งเจ้าหน้าที่ นำเรือกำจัดวัชพืชชนิดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลสำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 32,117ตัน ดำเนินการไปแล้ว 81% และนำเรือกำจัดวัชพืชชนิดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและคลองลากฆ้อนตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 11,729 ตัน ดำเนินการแล้ว 41% เพื่อบรรเทาภัยอันเนื่องมาจากน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ผักตบชวาแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564