ครบแล้ว !!! สำนักเครื่องจักรกลติดตั้ง เครื่องผลักดันน้ำคลองพระยาบรรลือ 11 จุด ครบก่อนกำหนด รวม 68 ชุด

                      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล เปิดเผยว่า ตามที่มีการมอบหมายให้สำนักเครื่องจักรกลเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 11 จุด จำนวน 68 ชุดเพื่อผลักดันน้ำตามแนวคลองพระยาบรรลือซึ่งล่าสุดนายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 (จังหวัดนนทบุรี) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาด 1.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 6 เครื่องบริเวณสะพานบ้านคลองญี่ปุ่นใต้ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยผลักดันน้ำในคลองพระยาบันลือไปยังประตูระบายน้ำสิงหนาท 2สามารถผลักดันน้ำได้วันละ 570,200 ลูกบาศก์เมตร
และในวันเดียวกันได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาด 1.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 6 เครื่องบริเวณสะพานหน้าวัดบันลือธรรม ตำบลพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยผลักดันน้ำในคลองพระยาบันลือไปยังประตูระบายน้ำสิงหนาท 2 สามารถผลักดันน้ำได้วันละ 570,200 ลูกบาศก์เมตร
                   นายสุพิศเปิดเผยเพิ่มเติมว่า จนถึงเมื่อวันท่ 18 กุมภาพันธ์ สำนักเครื่องจักรกลได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำครบทั้ง 11 จุด จำวนวน 68 ครบก่อนกำหนดแล้วซึ่งเดิมวางแผนไว้ว่าเสร็จภายใน 24 กุมภาพันธ์ 64 นี้ อย่างไรก็ดีการเร่งติดเครื่องผลักดันน้ำให้เสร็จครบเร็ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำทำให้สามรถเร่งนำน้ำจากแม่น้ำท่าจีนไปช่วยผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังรุกตัวขึ้นสูง ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งและผลักดันน้ำลดค่าความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และสำนักเครื่องจักรกลยังได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆพร้อมให้การสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน