สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำน้อยเหนือประตูระบายน้ำชันสูตร ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายณรงค์ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค แบบลงโป๊ะ จำนวน 1 ชุด เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำน้อยเหนือประตูระบายน้ำชันสูตร ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีวัชพืชไหลเข้ามาสะสมหนาแน่น ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และสร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 3,500 ตัน ปัจจุบันได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้าน กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน โดยเร็วที่สุด