สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน นำเรือกำจัดวัชพืช ชนิดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 นำเรือกำจัดวัชพืช ชนิดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองลากค้อน ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 31,700 ตัน  ดำเนินการแล้ว 15 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564  เพื่อตัดวงจรผักตบชวาไม่ให้แพร่ขยายพันธ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ