สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เข้ากำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในเขตจังหวัดชุมพร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 นำเรือกำจัดวัชพืช ชนิดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองขี้นาค ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 ปริมาณวัชพืช 4,500 ตัน ดำเนินการแล้ว 100% เพื่อตัดวงจรผักตบชวาไม่ให้แพร่ขยายพันธ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ