สำนักเครื่องจักรกล เข้ากำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองระบายน้ำที่ 12 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 นำเรือกำจัดวัชพืช ชนิดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองระบายน้ำที่ 12 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 27,496 ตัน ดำเนินการแล้ว 69% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 เพื่อตัดวงจรผักตบชวา ไม่ให้แพร่ขยายพันธ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ