สำนักเครื่องจักรกล เข้าขุดลอกคลองชักลอกร่องน้ำคลองมะม่วง แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายคำนึง คงรอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล ของฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 2 ประเภทรถขุดไฮดรอลิค แบบแขนยาว จำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการขุดลอกชักร่องน้ำคลองมะม่วง ช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากคลองมีความตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่ โดยระยะทางขุดลอกชักร่องน้ำ มีความยาวประมาณ 200 เมตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำนาทำสวน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564