สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณแม่น้ำน้อยเหนือ ปตร.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายณรงค์ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสกล ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ และเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค แบบลงโป๊ะ จำนวน 1 ชุด เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำน้อยเหนือ ปตร.ผักไห่ ในพื้นที่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัชพืชไหลเข้ามาสะสมหนาแน่น ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และสร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 4000 ตัน ซึ่งได้กำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 1000 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จะเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน โดยเร็วที่สุด