สำนักเครื่องจักรกล เข้าขุดลอกลำห้วยแม่สิน จ.แพร่ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ราษฎร

วันที่ 22 มกราคม 2564  นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล   มอบหมายให้ นายคำนึง คงรอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2  ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล ของฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 2  ประเภทรถขุดไฮดรอลิค แบบแขนมาตรฐาน จำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการ ขุดลอกลำห้วยแม่สิน เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ของหมู่ที่ 3 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2564 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จใน วันที่ 15 ก.พ. 2564