สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักเครื่องจักรกล เดินทางไปตรวจความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการดำเนินการอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 สำนักเครื่องจักรกล
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ เป็นอ่างเก็บน้ำกั้นลำน้ำแม่สำ เป็นอ่างทำนบดินที่มีความสูงสันฝาย 19 เมตร มีความยาว 450 เมตร เมื่อสร้างเสร็จแล้ว สามารถเก็บน้ำได้ 4.93 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,200 ไร่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการได้แล้ว 40 เปอร์เซ็นต์ และตามแผนจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2564
ทั้งนี้ นายสุพิศ กล่าวว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 โดยให้วางแผนกำลังคน เครื่องจักร ให้สอดคล้องกับแผนงาน และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้