สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้ง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้ง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล และนายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 (จังหวัดนนทบุรี) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลบ.ม.ต่อวินาที) จำนวน 2 เครื่อง  บริเวณปากคลองร่วมจิต ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง และบริเวณปากคลองหนองอ้ายใหญ่ ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน  สำนักงานชลประทานที่ 11 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้มีน้ำอุปโภค – บริโภค และรักษาสมดุลระบบนิเวศ โดยจะสามารถสูบน้ำ  ได้วันละ 47,500 ลบ.ม.