สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดนครปฐม

วันที่ 12 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น.  นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล  และนายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ  มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 (จังหวัดนนทบุรี) ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 3.0 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง  บริเวณปตร.คลองจินดา ตำบลบางช้างใต้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เขตพื้นที่โครงการชลประทานนครปฐม   สำนักงานชลประทานที่ 13 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้มีน้ำอุปโภค – บริโภค และพื้นที่การเกษตร โดยจะสามารถสูบน้ำได้วันละ 475,200 ลบ.ม.