สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดอยุธยา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 (จังหวัดนนทบุรี) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ขนาด 1.2 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง บริเวณปตร.บางซ้าย ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดอยุธยา เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร โดยจะสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 190,000 ลบ.ม.