สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 (จังหวัดนนทบุรี) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลบ.ม.ต่อวินาที) จำนวน 1 เครื่อง บริเวณท่าสูบบ่อทราย ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้มีน้ำอุปโภค – บริโภคและช่วยเหลือชาวนา โดยจะสามารถสูบน้ำได้วันละ 23,700 ลบ.ม.