สำนักเครื่องจักรกล ทำ Big cleaning อาคารสำนักงาน ป้องกัน Covid-19

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาด Big cleaning ภายในอาคารสำนักเครื่องจักรกล เพื่อป้องกัน Covid-19 พร้อมเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารสำนักงาน ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด