สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 (จังหวัดนนทบุรี) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลบ.ม.ต่อวินาที) จำนวน 6 เครื่อง บริเวณท่าสูบ หมู่ 4 ตำบลสระแก้ว และตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 เพื่อสูบน้ำบรรเทาภัยแล้งช่วยพื้นที่การเกษตรและเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยจะสามารถสูบน้ำได้ วันละ 142,500 ลบ.ม.