สำนักเครื่องจักรกล เร่งรัดงานกิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียงตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2564”

สำนักเครื่องจักรกล เร่งรัดงานกิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียงตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2564”
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้     นายคำนึง คงรอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอดุลย์ นันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 2 เข้าพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โดยดำเนินการซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา ตั้งแต่ กม. 4+900 ถึง กม. 10+700 และการดำเนินงานการปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โดยดำเนินการซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย ตั้งแต่ กม. 3+650 ถึง กม. 8+370 ในพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เขตความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 ด้วยเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดิน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2564”  งานกิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย     มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง