บ่ายวันนี้ (9 พ.ย. 63) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

บ่ายวันนี้ (9 พ.ย. 63) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง          สุนัขหอน บริเวณวัดธรรมโชติ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานทึ่ 13 นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ       ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก และนายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัจจุบันสำนักเครื่องจักรกลได้ดำเนินการขุดลอกคลองสุนัขหอน ไปแล้วประมาณ 4 กม.(ตามแผนวางไว้ 6 กม.) โดยจะได้จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อให้การระบายน้ำในคลองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ตื้นเขิน ป้องกันน้ำท่วม น้ำแล้ง ไม่ส่งผลกระทบปัญหา  น้ำเค็ม และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม