สำนักเครื่องจักรกล ส่งรถขุดตีนตะขาบเข้ากำจัดวัชพืชที่ บ้านม่วงหมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักเครื่องจักรกล ส่งรถขุดตีนตะขาบเข้ากำจัดวัชพืชที่ บ้านม่วงหมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา…
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้เปิดเผยว่า มอบให้นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 พร้อมด้วยผู้นำและชาวบ้านม่วง หมู่ที่ 7 ให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ได้นำรถขุดตีนตะขาบและเครื่องจักรเครื่องมือเข้ากำจัดวัชพืชในลำนางเหริญ บริเวณอาคารบังคับน้ำ กม.6+240 บ้านม่วงหมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อกำจัดวัชพืชที่มีเป็นจำนวนมากในลำน้ำ ทั้งนี้เมื่อกำจัดเสร็จจะสามารถระบายน้ำในลำน้ำเหริญได้สะดวกขึ้น