สำนักเครื่องจักรกล ยังลุยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา ต่อ…

สำนักเครื่องจักรกล ยังลุยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา ต่อ…

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล                                                  พร้อมด้วยนายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ได้สั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3          ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ลุยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง บริเวณสะพานหน้าสนามกีฬา    คลองลำตากุด หมู่ 11 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งผลักดันน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิง โดยจะสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 380,000 ลบ.ม. ทั้งนี้สำนักเครื่องจักรกล และกรมชลประทานยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมให้พี่น้องประชาชนให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด