สำนักเครื่องจักรกล ส่งเครื่องผลักดันน้ำ และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักเครื่องจักรกล ส่งเครื่องผลักดันน้ำ และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำได้สั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 2 และที่ 3 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ร่วมกันดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 8 เครื่อง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลราษีไศล-อุทุมพรพิสัย ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเร่งการระบายน้ำแม่น้ำมูลที่รับน้ำมาจากพื้นที่น้ำท่วมขังในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง โดยจะสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 760,000 ลบ.ม. ทั้งนี้ สำนักเครื่องจักรกลได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำหลายจุดในลำน้ำมูลโดยผลักดันน้ำเป็นช่วงๆ ลงมาเพื่อให้มวลน้ำลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วที่สุด