สำนักเครื่องจักรกล เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมา

สำนักเครื่องจักรกล เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3

ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ (1.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 5 เครื่อง

บริเวณหมู่ 1ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งการระบายน้ำท่วมขังชุมชน

และพื้นที่การเกษตรผลักดันลงลำน้ำมูล โดยจะสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 475,000 ลูกบาศก์เมตร

ซึ่งส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำได้ดำเนินการติดตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น.