ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ ในพื้นที่บริเวณหลังโรงพยาบาลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายสมชาย คงเมคี ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ลงปฏิบัติการเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิดบุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว ชนิดแบ็คโฮลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ ในพื้นที่บริเวณหลังโรงพยาบาลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่นมาก ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านคลองไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำในการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ ความกว้างคลองประมาณ 30-40 เมตร ระยะความยาวคลองประมาณ 22 กิโลเมตร ภารกิจดังกล่าวสามารถเปิดทางน้ำให้ไหลผ่านสะดวกในคลองมหาสวัสดิ์ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563