ปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความรู้ด้านการขับรถปั่นจั่นชนิดเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิชาญ สุขเกื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา) เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความรู้ด้านการขับรถปั่นจั่นชนิดเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 และกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักเครื่องจักรกล