เดือน: มกราคม 2021

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรร …

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราRead More »

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรร …

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดสุโขทัยRead More »

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองบางศาลเจ้า ในพื้นที่ ตำบลบางสะแก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการส …

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองบางศาลเจ้า ในพื้นที่ ตำบลบางสะแก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีRead More »

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีนเหนือ ประตูระบายน้ำท่าโบสถ์ ในเขตพื้นที่ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการส …

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีนเหนือ ประตูระบายน้ำท่าโบสถ์ ในเขตพื้นที่ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทRead More »

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวาทางน้ำ คลองบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการส …

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวาทางน้ำ คลองบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีRead More »

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวาทางน้ำ คลองพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหลวงแพ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 25 มราคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำ …

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวาทางน้ำ คลองพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหลวงแพ่ง จังหวัดฉะเชิงเทราRead More »

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณแม่น้ำน้อยเหนือ ปตร.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการส …

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณแม่น้ำน้อยเหนือ ปตร.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาRead More »

ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี …

ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)Read More »

สำนักเครื่องจักรกล เข้าขุดลอกลำห้วยแม่สิน จ.แพร่ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ราษฎร

วันที่ 22 มกราคม 2564  นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการ …

สำนักเครื่องจักรกล เข้าขุดลอกลำห้วยแม่สิน จ.แพร่ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ราษฎรRead More »

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็ …

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัยRead More »