เดือน: ธันวาคม 2020

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดอยุธยา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ฝ่ายปฏิบัติกา …

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดอยุธยาRead More »

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ฝ่ายปฏิบัติการเครื …

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดอ่างทองRead More »

สำนักเครื่องจักรกล ทำ Big cleaning อาคารสำนักงาน ป้องกัน Covid-19

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธร …

สำนักเครื่องจักรกล ทำ Big cleaning อาคารสำนักงาน ป้องกัน Covid-19Read More »

การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2563

การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ฝ่ายปฏิบัติการเครื …

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีRead More »

สำนักเครื่องจักรกลดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ฝ่ายปฏิบัติกา …

สำนักเครื่องจักรกลดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราRead More »

สำนักเครื่องจักรกลส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดชัยนาท

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธร …

สำนักเครื่องจักรกลส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดชัยนาทRead More »

สำนักเครื่องจักรกล เข้าพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขุดแก้มลิงหน้าฝายแม่ยม จังหวัดแพร่

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการ …

สำนักเครื่องจักรกล เข้าพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขุดแก้มลิงหน้าฝายแม่ยม จังหวัดแพร่Read More »