เดือน: พฤศจิกายน 2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดยฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองสาน ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม  ผู้อำนวย …

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดยฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองสาน ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาRead More »

สำนักเครื่องจักรกล ร่วมแจงผลก้าวหน้างานโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักเครื่องจักรกล ร่วมแจงผลก้าวหน้างานโครงการบรรเทาอุท …

สำนักเครื่องจักรกล ร่วมแจงผลก้าวหน้างานโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริRead More »

ผู้บริหารสำนักเครื่องจักรกล ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของส่วนโรงงาน

ผู้บริหารสำนักเครื่องจักรกล ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงบป …

ผู้บริหารสำนักเครื่องจักรกล ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของส่วนโรงงานRead More »

สำนักเครื่องจักรกล เร่งผลัดดันน้ำลงลำน้ำมูล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา

สำนักเครื่องจักรกล เร่งผลัดดันน้ำลงลำน้ำมูล เพื่อช่วยเห …

สำนักเครื่องจักรกล เร่งผลัดดันน้ำลงลำน้ำมูล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครราชสีมาRead More »

สำนักเครื่องจักรกล ส่งเรือขุดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะเข้าขุดลอกและกำจัด สิ่งกีดขวาทางน้ำ คลองพระยาบรรลือ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักเครื่องจักรกล ส่งเรือขุดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ เข้าขุดลอกแ …

สำนักเครื่องจักรกล ส่งเรือขุดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะเข้าขุดลอกและกำจัด สิ่งกีดขวาทางน้ำ คลองพระยาบรรลือ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีRead More »

สำนักเครื่องจักรกล เร่งรัดงานกิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียงตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2564”

สำนักเครื่องจักรกล เร่งรัดงานกิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไท …

สำนักเครื่องจักรกล เร่งรัดงานกิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียงตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2564”Read More »

สำนักเครื่องจักรกล ยังคงเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยให้กับราษฎรในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักเครื่องจักรกล ยังคงเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพ …

สำนักเครื่องจักรกล ยังคงเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยให้กับราษฎรในเขตจังหวัดบุรีรัมย์Read More »

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง บริเวณสะพานชัยวรมัน (ประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์) ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพ …

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง บริเวณสะพานชัยวรมัน (ประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์) ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาRead More »

บ่ายวันนี้ (9 พ.ย. 63) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

บ่ายวันนี้ (9 พ.ย. 63) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่ว …

บ่ายวันนี้ (9 พ.ย. 63) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครRead More »

สำนักเครื่องจักรกล ส่งรถขุดตีนตะขาบเข้ากำจัดวัชพืชที่ บ้านม่วงหมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักเครื่องจักรกล ส่งรถขุดตีนตะขาบเข้ากำจัดวัชพืชที่ บ …

สำนักเครื่องจักรกล ส่งรถขุดตีนตะขาบเข้ากำจัดวัชพืชที่ บ้านม่วงหมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาRead More »