เดือน: ตุลาคม 2020

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัย ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่ …

สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัย ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีRead More »

สํานักเครื่องจักรกล ส่งเครื่องผลักดันน้ำ เข้าติดตั้งในแม่น้ำท่าจีน เพื่อเร่งระบายน้ำในเขตจังหวัดนครปฐม

สำนักเครื่องจักรกล ส่งเครื่องผลักดันน้ำ เข้าติดตั้งในแม …

สํานักเครื่องจักรกล ส่งเครื่องผลักดันน้ำ เข้าติดตั้งในแม่น้ำท่าจีน เพื่อเร่งระบายน้ำในเขตจังหวัดนครปฐมRead More »

สำนักเครื่องจักรกล ส่งรถแบคโฮแขนยาว เข้าเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 4 ขวาสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รองรับการระบายน้ำในพื้นที่

สำนักเครื่องจักรกล  ส่งรถแบคโฮแขนยาวเข้าเก็บสิ่งกีดขวาง …

สำนักเครื่องจักรกล ส่งรถแบคโฮแขนยาว เข้าเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 4 ขวาสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รองรับการระบายน้ำในพื้นที่Read More »

สำนักเครื่องจักรกล ส่งรถขุดเข้าขุดคันดิน เพื่อปิดกั้นทางน้ำ เนื่องจากน้ำได้กัดเซาะถนน บริเวณบ้านปราสาท หมู่ 1 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักเครื่องจักรกล ส่งรถขุดเข้าขุดคันดิน เพื่อปิดกั้นทา …

สำนักเครื่องจักรกล ส่งรถขุดเข้าขุดคันดิน เพื่อปิดกั้นทางน้ำ เนื่องจากน้ำได้กัดเซาะถนน บริเวณบ้านปราสาท หมู่ 1 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาRead More »

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งกาลักน้ำ เพื่อซ่อมแซมแก้ไขอุดรอยรั่วเขื่อนห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล และน …

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งกาลักน้ำ เพื่อซ่อมแซมแก้ไขอุดรอยรั่วเขื่อนห้วยยาง จังหวัดสระแก้วRead More »

สำนักเครื่องจักรกล เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 50 เครื่อง บริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเร่งระบายน้ำในลำน้ำมูลสู่แม่น้ำโขง

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบห …

สำนักเครื่องจักรกล เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 50 เครื่อง บริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเร่งระบายน้ำในลำน้ำมูลสู่แม่น้ำโขงRead More »

สํานักเครื่องจักรกล ส่งเครื่องผลักดันน้ำเข้าติดตั้งในลำน้ำมูล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทุทกภัยในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

สํานักเครื่องจักรกล ส่งเครื่องผลักดันน้ำเข้าติดตั้งในลำ …

สํานักเครื่องจักรกล ส่งเครื่องผลักดันน้ำเข้าติดตั้งในลำน้ำมูล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทุทกภัยในเขตจังหวัดบุรีรัมย์Read More »

สำนักเครื่องจักรกล เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมา

สำนักเครื่องจักรกล เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่ …

สำนักเครื่องจักรกล เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมาRead More »