เดือน: กุมภาพันธ์ 2020

ปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความรู้ด้านการขับรถปั่นจั่นชนิดเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิชาญ สุขเกื้อ ผู้เชี่ยวชา …

ปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความรู้ด้านการขับรถปั่นจั่นชนิดเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2Read More »

เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความรู้ด้านการขับรถปั่นจั่นชนิดเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายนพดล ปิยะธรร …

เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความรู้ด้านการขับรถปั่นจั่นชนิดเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563Read More »