หนังสือเวียน

ขอให้ตรวจสอบลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอให้ตรวจสอบลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพัน …

ขอให้ตรวจสอบลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564Read More »

รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้สำนักเครื่องจักรกล ครั้งที่ 2/2563

รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้สำนักเครื่องจักรกล คร …

รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้สำนักเครื่องจักรกล ครั้งที่ 2/2563Read More »

แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนการเหลื่อมเวลาการทำงาน และแผนการทำงานจากบ้านและการตั้งศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ (COVID-19) ของสำนัก/กอง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร

ขอส่งสำเนาบันทึกซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเช่าเครื่องจักรกล

ขอส่งสำเนาบันทึกซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเช่า …

ขอส่งสำเนาบันทึกซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเช่าเครื่องจักรกลRead More »