สถิติผู้เยี่ยมชม

656485
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
257
447
3082
649573
5786
14571
656485

IP ของคุณ : 3.236.15.142
11-ก.ค.-2020

บุคคลที่กำลังออนไลน์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง-อุทกภัย

ภาพกิจกรรม

12029.jpg

เอกสารการบรรยายพัสดุ สำนักเครื่องจักรกล

เอกสารการบรรยายพัสดุ วันที่ 14 กันยายน 2560

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 1)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 2)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 3)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 4)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 5)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 6)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 7)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 8)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 9)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 10)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 11)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ต่อ 12)

ระยะเวลาดำเนินการประกวดราคา ebiding

เอกสารนำเสนอ ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561

ระยะเวลาดำเนินการประกวดราคา

 

เอกสารการบรรยายพัสดุ วันที่ 15 กันยายน 2560

ตัวอย่างเอกสารดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง (2) (ข)

ใบแสดงรายละเอียดสินค้าหรือบริการ

ไฟล์คุณลักษณะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตาราง ปปช.07

รายละเอียดราคากลาง

พรบ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้

กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ

พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 23 ส.ค.2560

คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงใหม่

เอกสารการบรรยายราคากลาง 300560

เอกสารการบรรยายราคากลาง 300560 (ต่อ)

plan new ทั่วไป

plan new ทั่วไป ต.ย. สคก.

ใบสั่งจ้าง

ใบสั่งซื้อ

reset password

การค้นหารหัส UNSPSC ในระบบ e-cattalog

ข้อห้ามในการกรอกพารามิเตอร์

หน้าจอการจัดการหาโดยวิธี ebid ซื้อ

หน้าจอจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่

ค้นหาภายในเว็บฯ

Google search

Login Form

สคก. Fan Page