สถิติผู้เยี่ยมชม

656489
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
261
447
3086
649573
5790
14571
656489

IP ของคุณ : 3.236.15.142
11-ก.ค.-2020

บุคคลที่กำลังออนไลน์

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง-อุทกภัย

ภาพกิจกรรม

215279.jpg

ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (ส่วนกลาง)

ตารางแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบตัวชี้วัดผลงาน (ตัวอย่าง)

ดาวน์โหลดไฟล์

แบบฟอร์มที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า

1 ตัวชี้วัดส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า

2 ตัวชี้วัดฝ่ายวิศวกรรม

3 ตัวชี้วัดฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา

4 ตัวชี้วัดฝ่ายปฏิบัติการไฟฟ้า

5 ตัวชี้วัดฝ่ายวิชาการและออกแบบ

6 ตัวชี้วัดฝ่ายกำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ

7 ตัวชี้วัดฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์

แบบฟอร์มที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ

1 ตัวชี้วัดส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ

2 ตัวชี้วัดฝ่ายวิศวกรรม

3 ตัวชี้วัดฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 1 - 4

4 ตัวชี้วัดฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา

แบบฟอร์มที่ 1 ส่วนโรงงาน

1 ตัวชี้วัดส่วนโรงงาน

2 ตัวชี้วัดฝ่ายวางแผนและประเมินผล

3 ตัวชี้วัดฝ่ายวิชาการและมาตรฐาน

4 ตัวชี้วัดฝ่ายวิจัยและพัฒนางานด้านเครื่องกล

5 ตัวชี้วัดฝ่ายโลหะกรรม

6 ตัวชี้วัดฝ่ายบานระบายและอุปกรณ์

7 ตัวชี้วัดฝ่ายผลิต

8 ตัวชี้วัดฝ่ายซ่อมสร้างเครื่องกล

9 ตัวชี้วัดฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์บังคับน้ำ

แบบฟอร์มที่ 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 -7

1 ตัวชี้วัดส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 -7

2 ตัวชี้วัดฝ่ายวิศวกรรมที่ 1- 7

3 ตัวชี้วัดฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 1-7

4 ตัวชี้วัดฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 1- 7

5 ตัวชี้วัดฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช ที่ 1-7

6 ตัวชี้วัดฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาที่ 1 - 7

แบบฟอร์มที่ 1 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง

1 ตัวชี้วัดส่วนยานพาหนะและขนส่ง

2 ตัวชี้วัดฝ่ายวิศวกรรม

3 ตัวชี้วัดฝ่ายยานพาหนะ

4 ตัวชี้วัดฝ่ายการขนส่ง

5 ตัวชี้วัดฝ่ายซ่อมแลำบำรุงรักษา

แบบฟอร์มที่ 1 ส่วนวิศวกรรม

1 ตัวชี้วัดส่วนวิศวกรรม

2 ตัวชี้วัดฝ่ายออกแบบ

3 ตัวชี้วัดฝ่ายมาตรฐานเครื่องจักรกล

4 ตัวชี้วัดฝ่ายพิจารณาตรวจสอบ

5 ตัวชี้วัดฝ่ายวางแผนและประเมินผล

KPI Template

KPI Template_สคก

แบบฟอร์มที่ 2 ผลการจัดเทียบตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI Mappin)

แบบฟอร์มที่ 3_คำอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)

แบบฟอร์มที่ 1 ผชช

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 10,11,12,13

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 14

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 15, 16, 17, 18, 19, 20

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 21

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 22

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 23

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 783

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 784

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 998

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 999

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 5197

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 5198

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 5589

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 5831, 5851, 5867, 5883, 5901, 5926, 5941

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 6060

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 6061

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 6062

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 6063

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 6163

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 6164

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 6165

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 6166

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6422

แบบฟอร์มที่ 1_เลข 6423

แบบฟอร์มที่ 1_สชป1_1600

แบบฟอร์มที่ 1_สชป2_1790

แบบฟอร์มที่ 1_สชป3_1974

แบบฟอร์มที่ 1_สชป4_2183

แบบฟอร์มที่ 1_สชป5_2364

แบบฟอร์มที่ 1_สชป6_2593

แบบฟอร์มที่ 1_สชป7_2858

แบบฟอร์มที่ 1_สชป8_3050

แบบฟอร์มที่ 1_สชป9_3315

แบบฟอร์มที่ 1_สชป10_3565

แบบฟอร์มที่ 1_สชป11_3802

แบบฟอร์มที่ 1_สชป12_4050

แบบฟอร์มที่ 1_สชป13_4335

แบบฟอร์มที่ 1_สชป14_4547

แบบฟอร์มที่ 1_สชป15_4692

แบบฟอร์มที่ 1_สชป16_5903

แบบฟอร์มที่ 1_สชป17_5067

ค้นหาภายในเว็บฯ

Google search

Login Form

สคก. Fan Page