LINK กรมชลประทาน

บุคคลที่กำลังออนไลน์

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

182824
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
29
256
906
179153
7233
12513
182824

IP ของคุณ : 54.198.247.44
20-ก.ย.-2017

ภาพกิจกรรม

12029.jpg
). ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบคำนวณ และประเมินราคางานสร้าง ผลิต ติดตั้งประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง เครื่องจักรกล อุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 
). ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ด้านเครื่องจักรกลให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ได้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ได้มาตรฐาน ประหยัดเหมาะสมกับลักษณะงาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
). กำหนดชื่อเรียกและประมาณราคาครุภัณฑ์ที่อยู่ในความควบคุมและจัดทำมาตรฐานราคางานด้านเครื่องจักรกล และยานพาหนะที่ได้มาตรฐาน ประหยัดเหมาะสมกับลักษณะงาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

). ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะที่มีการจัดซื้อ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
 
). ศึกษา วิเคราะห์ คำนวณ การประมาณราคาค่าเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การเช่าเครื่องจักรกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
). ตรวจสอบ ทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำชลประทาน เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลค่าน้ำชลประทานมีความถูกต้อง เที่ยงตรง รวมทั้งให้คำแนะนำในการวัดปริมาตรน้ำแก่ผู้ใช้น้ำชลประทาน
 
). ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา การใช้งานและการทดสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะอะไหล่ เพื่อให้การปรับปรุงเครื่องจักรกลมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
). ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรม
 
). ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะของสำนักเครื่องจักรกล เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 
๑๐). ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

สคก. Fan Page

Login Form

ชลประทาน ออนไลน์Google search

ค้นหาภายในเว็บฯ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาภัย อันเกิดจากน้ำ