ส่วนโรงงาน

ส่วนโรงงาน

ส่วนโรงงาน มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประมาณราคา กำหนดสเปค บานและอุปกรณ์บังคับน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนโรงงาน

ส่วนโรงงาน

กหดกหดหกดหกดกหดกหดหกดหกดหกดกหดหกดหกดหกดกหดกหดกหดหกดหกดหกดหกดหกดหกดกหดหกดหกดหกดหกดหกดหกดหก
Wednesday, May 09, 2018 jetsadaphorn senintre ข่าว 60
8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนรินทร ชามทอง ผู้ อำนวยการส่วนโรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ ร่วมกับบริษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักเครื่องจักรกล การฝึกอบรมแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ช่วงเช้าเวลา 9 .30-14.30 น. เป็นการฝึกอบรมในภาคทฤษฎี หัวข้อการออกแบบสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบ การทำงาน และการบำรุงรักษาสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ ณ ห้องประชุมสำนักเครื่องจักรกล ชั้น 2 สำนักเครื่องจักรกล โดยช่วงบ่ายเวลา 14.45-16.30 น.เป็นการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ณ ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง 1 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Friday, June 01, 2018 admin2 ข่าว 47
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนายนรินทร ชามทอง ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและมาตรฐานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักเครื่องจักรกล เข้าเยี่ยมชมโรงงานประกอบเครื่องจักรกล พร้อมโรงประกอบเครื่องจักรกลโคมัตสุ ร่วมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการทำงานของเครื่องจักรกลประจำภาคพื้นเอเซีย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานของเครื่องจักรกลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริษัทบางกอกโคมัตสุเซลล์ จำกัด จังหวัดชลบุรี