ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

ดาวน์โหลด

7-Zip 

โปรแกรมบีบอัดไฟล์ คุณภาพสูง บีบอัดไฟล์ ได้ขนาดที่เล็กที่สุด และสามารถ รองรับบีบอัดไฟล์ ได้หลายตระกูล

Font Thai sarabun PSK

Font TH Sarabun PSK ใช้ในหนังสือราชการ  ให้ทุกส่วนราชการใช้ 13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ

PhotoScape

โฟโต้สเคปเป็นโปรแกรมแก้ไขรูปภาพที่ใช้งานง่ายและสนุก